Er bridge virkelig en idrett?

Hvorvidt noe egentlig kan kalles for en idrett eller ikke, kan bli en eviglang diskusjon. I noen tilfeller er det selvfølgelig ikke et tema, fysiske disipliner som fotball, løping eller ski kan sannsynligvis alle være enige om er idretter. Samtidig er det kanskje ikke alle som synes at for eksempel Formel 1 eller andre motorsporter egentlig er idrett, til tross for at det i høyeste grad stiller krav til både mental og fysisk styrke. Videre blir for eksempel dart, snooker og andre presisjonsidretter kanskje også mer spill enn idrett for noen. Sjakk er et annet tema som har vært heftig diskutert, Magnus Carlsen har virkelig satt sjakk på kartet men det er mange som har vanskelig for å akseptere at sjakk virkelig skal være en idrett. Det er mot dette bakteppet det er mulig å diskutere hvorvidt bridge er en idrett eller ikke. Et aspekt som kan vurderes mye når vi diskuterer om noe er en sport, er om du kan satse på det. For å si det enkelt, folk elsker å satse og gamble for moro skyld, gå online fra stuen og spille med VideoSlots bonuskode. Derfor kan du vurdere bridge som en sport hvis du kan satse på resultatet.

Hva er en idrett?

Spørsmål Spørsmålstegn 267x300 - Er bridge virkelig en idrett?Dette blir kanskje en noe teoretisk diskusjon, men det er viktig å faktisk ha en klar definisjon av hva idrett er. I følge Store Norske Leksikon er idrett «fysisk aktivitet» som noen driver med for å bedre sin «fysiske og psykiske helse» enten for å oppnå resultater i konkurranser eller som rekreasjon og mosjon. Samtidig anerkjenner leksikonet og andre kilder at idrett opprinnelig ble benyttet også om andre aktiviteter innenfor alt fra musikk til diktekunst.

Med denne definisjonen som bakgrunn kan det være nærliggende å legge spesielt merke til at det er fysisk aktivitet som det henvises til. Det er også dette aspektet som gjør at mange er skeptiske til for eksempel sjakk som idrett, da det strider mot det generelle bildet av idrett som noe som er fysisk.

Et annet aspekt er e-sport eller elektronisk sport, som det faktisk også finnes en artikkel om i Store Norske Leksikon. Legg merke til forskjellen mellom bruk av ordet «idrett» og «sport». Det er to begreper som nesten alltid benyttes om hverandre, det er mulig å tenke seg at man kunne ha kalt elektronisk sport for elektronisk idrett?

Noen juridiske avgjørelser

Maria Gronkvist 288x300 - Er bridge virkelig en idrett?Hvorvidt bridge er en idrett eller ikke er faktisk behandlet i retten. Helt konkret handlet det om at et bridgeforbund i England ønsket en avgjørelse i forhold til om de var en idrettsorganisasjon eller ikke, da det har betydning for skatt og moms i England. Konklusjonen til Europadomstolen (European Court of Justice) var at bridge ikke er en idrett eller sport, da det fysiske elementet mangler.

Omvendt har den internasjonale olympiske komitte anerkjent bridge som en idrett eller sport, sammen med sjakk. Legg merke til at dette ikke betyr at bridge er en olympisk idrett, bare at idretten og organisasjonene som driver med bridge er anerkjent av den olympiske komitte.

Spiller det egentlig noen rolle?

Det er selvfølgelig lett å tenke at det ikke spiller noen som helst rolle om bridge er definert som en idrett eller ikke. Samtidig har det noe å si både praktisk (som nevnt i forhold til for eksempel skatt) og i forhold til anseelse, og kanskje til og med selvfølelsen til spillerne.

Men i overskuelig tid tror jeg bare vi får akseptere at det finnes ulike meninger.