Hva er reglene i rummy?

Rummy er et klassisk kortspill, men det har kanskje kommet litt i skyggen av andre mer populære spill. I tillegg til «vanlig» rummy finnes det også varianter som Gin Rummy og Liverpool.

Grunnleggende om rummy

Hvis du aldri har spilt rummy før kan vi begynne med det helt grunnleggende. I spillet rummy kan dere være mellom to og seks spillere, og dere skal benytte hele kortstokken unntatt jokere. Målet med spillet er å sitte igjen med færrest mulig poeng (basert på verdien til hvert enkelt kort) på hånd når spillet er slutt. Hvis du er helt uten kort får du RUMMY.

kortspiller kort 300x166 - Hva er reglene i rummy?Spillet begynner med at alle spillere får delt ut kort, det er vanlig å dele ut 10 kort til hver hvis dere er to spillere, 7 kort til hver hvis dere er tre eller fire, og 6 kort til hver hvis dere er fem eller seks spillere. Kortene som er igjen i bunken legges på bordet med forsiden ned. Det aller øverste kortet i bunken legger dere ved siden av med forsiden opp og det er begynnelsen på den såkalte kastehaugen

Et viktig aspekt ved rummy er å huske på verdien til hvert enkelt kort. Heldigvis er det enkelt, bildekort har verdien 10 poeng og alle andre kort har verdien til kortet inkludert ess som gir et poeng. Husk at poenget med rummy er å sitte igjen med så få poeng som mulig, det kan være lurt å prøve å kvitte seg med bildekort.

Noe annet du må ha et forhold til er kombinasjoner. I rummy er en kombinasjon enten minst tre kort med samme verdi, eller minst tre kort i sekvens innen samme farge – som for eksempel spar fem, seks og sju. Du kan altid bygge videre på kort som allerede ligger på bordet.

Spillets gang

rummy 300x215 - Hva er reglene i rummy?Når det er din tur skal du først trekke det øverste kortet fra enten bunken eller kastehaugen. Etter det legger du ut minst tre kort på bordet, som enten er en ny kombinasjon eller bygger videre på en som allerede ligger på bordet. Det siste du gjør er å legge et kort i kastehaugen med forsiden opp. 

Spillet fortsetter helt til det er en spiller som ikke har noen kort igjen på hånd. Husk på at det også i denne aller siste runden må legges et kort i kastehaugen, det er viktig å huske å ta med i beregningen når du begynner å ha få kort igjen.

De andre spillerne teller opp poeng de har igjen på hånd, og poenget er som nevnt å ha færrest mulig poeng.

Varianter av spillet

Når du mestrer vanlig rummy, kan varianter som Gin Rummy og Liverpool være spennende. Dette er likevel ganske mye mer avanserte varianter, kanskje ikke noe for barn eller nye spillere.

spille 300x198 - Hva er reglene i rummy?Kort fortalt er poenget med Gin Rummy at spillerne beholder kombinasjonene på hånd, frem til det er mulig å legge ut flere kombinasjoner eller til alle kort er delt ut. Det deles også ut poeng og bonuspoeng basert på forskjeller mellom kombinasjonene på hånd.

Liverpool er enda litt mer avansert, med ulike kombinasjoner som skal spilles i ulike runder. Dessuten spilles denne varianten også med jokere.

Men begynn altså med vanlig rummy, da er det mye lettere å eventuelt utvide repertoaret senere.