Solitaire – kortspillet som PC-en gjorde populært

Kabal i ulike former har en lang historie, og i lang tid spilte mennesker selvfølgelig kabal med fysiske spillekort. Likevel er det svært mange som fikk sitt første møte med kabaler i ulike former på en PC-skjerm for mange år siden.

Litt om begreper

For mange er det selvfølgelig slik at du bare sier at du skal legge litt kabal på datamaskinen eller nettbrettet, uten å spesifisere eksakt hvilken variant av kabal det er du skal spille. Samtidig finnes det en rekke ulike varianter av kabal å velge mellom, og i dag leveres til og med Windows 10 med flere ulike varianter ferdig installert.

  • Klondike solitaire 300x224 - Solitaire – kortspillet som PC-en gjorde populært«Kabal» er begrepet som vi i Norge bruker om alle former for spill der du selv skal løse en utfordring med kort.
  • «Solitaire» er egentlig det tilsvarende begrepet på engelsk, det vil si et spill som du spiller alene, jamfør med det engelske ordet «solitude».
  • «Klondike» er en variant av kabal eller «solitaire» på engelsk, men det er det uten tvil mest populære varianten og har i mange tilfeller blitt synonymt med det andre begrepet som egentlig handler om alle varianter.

Litt komplisert altså, men dette er grunnene til at et og samme spill kan omtales med flere ulike navn.

Om klassisk Klondike og hvorfor det er så populært

Årsaken til at spesielt varianten Klondike er så velkjent skyldes i stor grad at spillet har vært inkludert på PC-er og andre produkter med en skjerm helt siden begynnelsen av datamaskinens historie. Det fantes selvfølgelig varianter av spillet allerede før tiden med Windows, men det var kanskje spesielt med introduksjonen av Microsoft Windows som Klondike-varianten ble en klassiker.

Sammen med et et annet svært enkelt spill, minesveiper, var en runde med kabal et obligatorisk innslag for nyblivne PC-eiere. Det var altså den klassiske Klondike-varianten som spillerne møtte da, om enn det etter hvert også kom andre varianter som Freecell med Windows.

 

Kort om spillet

spill 300x211 - Solitaire – kortspillet som PC-en gjorde populærtKlondike er en variant som det er lett å komme i gang med, dessuten er spillet enda enklere på en skjerm der du ikke trenger å tenke på å dele ut kort manuelt. Denne varianten spilles med en kortstokk, og bare med de 52 vanlige kortene.

Spillet begynner med at det legges ut seks bunker med kort, der bunken lengst til venstre bare består av et kort med forsiden opp. Videre mot høyre legges det til et kort med forsiden ned, helt til seks kort med forsiden ned under kortet helt til høyre.

Målet med Klondike er å samle alle kort i fire bunker, en for hver farge med esset lengst ned. Legg merke til at detta altså ikke handler om noen av de syv bunker du begynner med, de bruker du bare for å flytte og sortere kort.

I de syv bunker du kan bruke for å sortere kort med kan du bare legge sort på rødt og omvendt, og kortene i fallende rekkefølge. Samtidig må du også jobbe med å finne frem de skjulte kortene som ligger under de seks kortene til høyre.

Fordelen med å spille på en PC er at du får hjelp med både regler og tips om gode trekk.