Tablanette – et enkelt kortspill som er veldig morsomt

Tablanette er kanskje et ukjent spill for mange, men det er både enkelt og morsomt. Det er definitivt verdt å prøve ut dette spillet hvis du ikke har gjort det allerede. Spillet kalles også for tablić eller tablanet. Spillet har sin opprinnelse på Balkan og er ekstra populært i dette området.

Grunnleggende om tablanette

For å spille tablanette trenger du bare en kortstokk, så langt er det ingen kompliserte overraskelser. I tillegg er spillet begrenset til to deltakende spillere, det er mulig å bruke en egen dealer eller så kan spillerne selve dele ut kort. I så tilfelle begynner spillet med at dere bestemmer hvem som skal være dealer.

Legg inn bilde Tablanette – et enkelt kortspill som er veldig morsomt Grunnleggende om tablanette - Tablanette – et enkelt kortspill som er veldig morsomt

Videre får begge spillerne delt ut seks kort, som deles ut slik at bare spilleren selv ser de. Dessuten plasseres fire kort vendt oppover midt på bordet, side om side. Hvis noen av disse kortene er knekter skal de byttes ut med andre kort og legges tilbake i kortstokken.

Videre er hensikten med spillet å samle kort fra de åpne kortene, ved å benytte kortene du har på hånd. Det fungerer i grove trekk sånn her:

  • Hvis du bruker et tallkort, som for eksempel 9, kan du ta kort som samlet blir summen på kortet du benytter. Det betyr at du kan ta med en 6 og en 3 hvis det er to av kortene som finnes på bordet.
  • Hvis du bruker knekten, som er et spesielt kort i tablanette, får du ta med alle kortene som ligger på bordet.
  • Legg merke til at du i utgangspunktet bare får med deg kortene fra bordet i din bunke med kort som gir poeng, kortet fra hånden din som du benyttet telles ikke med uten legges i en egen bunke med brukte kort.
  • Unntak fra det siste punktet er hvis du med et tall-kort tar alle kortene som er på bordet, da får du også ta med kortet fra hånden din som et tellende kort.

Når alle kortene på begge spillernes hånd er brukt, deles det ut seks nye kort til begge spillere. Slik fortsetter spillet i fire runder.

Legg inn bilde Tablanette – et enkelt kortspill som er veldig morsomt Opptelling av poeng - Tablanette – et enkelt kortspill som er veldig morsomt

Opptelling av poeng

Etter at de fire rundene er fullført teller spillerne opp den poenggivende bunken med kort. Hovedsakelig er det knekt, dame, konge og ess som gir poeng, men dessuten er det vanlig at 10-er og 2-er i enkelte farger gir poeng. Dessuten får den som har den største bunken med kort tre ekstrapoeng. Den som til slutt får høyest totalsum vinner.