Tarotkort og deres betydning

Tarotkort er en form for utvidet kortstokk, som i utgangspunktet er basert på en helt vanlig kortstokk med spar, hjerter, kløver og ruter som de aller fleste kjenner. I tillegg til disse vanlige 52 kortene er det lagt til flere andre kort:

  • I kortstokker som brukes til spill finnes det en ridder i alle fargene, som har verdi mellom knekt og dame. Disse benyttes ikke aktivt i kortstokker som brukes til å spå fremtiden og lignende.
  • I alle kortstokker er det lagt til 22 ekstra kort i en egen serie eller farge. Disse er alle verdt mer enn de vanlige kortene, og har dessuten spesielle betydninger når en kortstokk benyttes for å spå.

Til sammen blir dette altså 78 kort i en komplett kortstokk, men det er de 22 spesielle kortene som er mest interessante i forhold til hvilken betydning de har innenfor tarot.

Noen av de ulike kortene og tilhørende betydninger

Tarot Døden 170x300 - Tarotkort og deres betydningAt spillkort skal har magiske evner eller kunne forutsi fremtiden er kanskje ikke noe mange tror på i dag. Samtidig finnes det et aktivt miljø rundt tarot, og de aller fleste har hørt om for eksempel Døden som symbol i tarot.

  • Døden er det trettende kortet i serien med spesielle kort i tarot, og det kan fremstå som skremmende å trekke dette kortet. Likevel bør det heller tolkes som slutten på noe gammelt, og begynnelsen på noe nytt. Altså ikke noe udelt negativt.
  • Djevelen er et annet lite hyggelig kort, det femtende kortet. Dette kortet symboliserer at man kanskje er for opptatt av verdslige goder og lyster. Det handler altså om måtehold og å ikke bli blendet av luksus.
  • Solen er et mye mer positivt kort, dette kortet er det nittende kortet blant de spesielle kortene i en kortstokk til tarot. Dette kortet symboliserer lykke, fremgang og at utfordringer vil ende godt. Noen mener at dette er det beste kortet i tarot.
  • Verden er et kort som symboliserer livets sirkel og viktigheten av å gi noe tilbake til livet. Dette kortet er det siste kortet i den spesielle serien med kort, og har også ofte assosiasjoner til kristenheten.

Flere kort som har spesielle betydninger

Noen av de andre kortene som kan trekkes i løpet av en seanse med tarot er:

  • Lykkehjulet er det tiende kortet i serien med kort, og symboliserer store omveldninger. Det kan handle om at den rike skal bli fattig, eller den fattige rik. Som mange andre kort er selvfølgelig muligheten for tolkning stor, og det er mulig å legge mange egne tanker i kortet.
  • Tårnet er et annet kort som kan ha mange ulike betydninger. Det kan tolkes som en krise eller katastrofe, men dessuten også som å bli satt fri eller oppnå høyere kunnskap.

Tarot og betydningen av kombinerte kort

tarotbok 300x230 - Tarotkort og deres betydningDet er sannsynligvis fornuftig å ta fenomenet tarot og det å lese fremtiden fra en kortstokk med en god klype salt. Likevel kan det selvfølgelig være greit å kjenne noe av rammene rundt prosessen, om så bare for å være innsatt i hva det egentlig handler om.

I forbindelse med lesing av betydningen av kortene i en kortstokk med tarot-kort, er det ikke bare det enkelte kort som har betydning. Dessuten er det kombinasjonen av flere kort sammen som har mye å si for hva den som leser kortene til slutt mener at kortene har å si for fremtiden din.

Husk dessuten at tarotkortene kan benyttes i spesielle spill, der de ulike ekstra kortene har egne verdier og roller. Det betyr altså at en kortstokk med tarotkort kan ha en funksjon også for deg som ikke tror på noe av kortenes magiske egenskaper.