Utviklingen til kortspillet UNO

Uno er et populært kortspill for to eller flere spiller. Spillet ligner noe på det klassiske kortspillet vri-åtter, men spilles med en helt egen kortstokk med spesielle UNO-kort som ikke ligner på vanlige kort, og dessuten inneholder noen helt spesielle kort som bare finnes i spillet UNO.

Ordet UNO betyr en på spansk og italiensk, og som en del av spillet skal en spiller som holder på å vinne, og da bare har ett kort igjen, si «uno». Spillet handler altså i sin enkleste form om å kvitte seg med alle kortene sine så raskt som mulig.

Litt om historien til UNO

folk som spiller UNO 300x215 - Utviklingen til kortspillet UNOSpillet UNO ble opprinnelig laget av Merle Robbins i Reading, Ohio i USA. Når spillet ble populært blant familie og venner investerte Robbins 8 000 dollar i produksjon av en første runde med kort, som han solgte selv sammen med lokale forretninger.

Etter en tid ble spillet solgt videre til et mindre spillselskap, som senere har blitt en del av det store amerikanske selskapet Mattel. I dag er det fortsatt Mattel som eier merkevaren UNO, og spillet har spredt seg over hele verden.

Grunnleggende om kort og spill

Legg merke til at UNO er et spill som, til tross for at det finnes offisielle regler fra produsenten, har mange mer eller mindre lokale regler og tillegg. Det kan derfor være at spilleregler til og med varierer fra en familie til en annen.

Spillet begynner med at et UNO-kortstokk blandes, før hver spiller får utdelt syv kort som ikke skal vises til medspillerne. Et av kortene fra bunken, det får ikke være et spesialkort, legges på bordet med bildesiden opp. De andre legges med bildesiden ned, og er bunken som spillere trekker fra når de trenger kort.

UNO kort spill 300x164 - Utviklingen til kortspillet UNOVidere handler spillet egentlig om å enten følge farge eller verdi. Det betyr at når det er en spillers tur må han eller hun legge et kort som enten har den samme fargen eller den samme verdien som det kort som ligger på toppen av bunken med spillte kort. Hvis en spiller ikke har noe kort som passer, er det mulig å bruke et spesialkort før spilleren eventuelt må trekke kort fra bunken med ubrukte kort.

Spesialkortene som brukes for å komme seg ut av en knipe der spilleren ikke har noen kort som passer, er «skift farge-kort» eller «skift farge og trekk fire-kort». Disse tilsvarer på mange måter en åtter i vri-åtter, i tillegg vil «skift farge og trekk fire-kortet» gjøre at neste spiller må trekke fire ekstra kort fra bunken. I tillegg til disse praktiske spesialkortene, finnes det dessuten «trekk to-kort», «stopp-kort» og «vendekort». Disse kortene kan ikke brukes for å skifte farge, men de gjør at neste spiller må trekke to kort, at neste spiller hoppes over eller at retningen i spillet snur.

kort UNO 300x174 - Utviklingen til kortspillet UNOHvis en spiller ikke kan legge på et kort, må han eller hun trekke tre kort fra bunken. Hvis det fortsatt ikke finnes noe kort som passer, må spilleren passe og turen går videre til neste spiller. Den som til slutt sitter igjen uten kort, etter å ha sagt «UNO» med bare ett kort igjen, vinner spillet. I tillegg er det mulig å telle opp verdien av kortene som de gjenstående spillerne har, hvis det er ønskelig å lage en rangering blant dem også.